Fokus Digital Services

Специално за Вас - счетоводителите на бюджетните предприятия:

Пакет "Бюджет"

2 издания от доц. д-р Диана Ималова на промоционална пакетна цена + БЕЗПЛАТНА доставкаУважаеми Счетоводители на бюджетните организации,

От Вас знаем, че липсата на литература в помощ на практиката е основен проблем за всеки специалист. Колкото и да сте наясно с разпоредбите, често се налага да се допитате до нашите експерти за потвърждение на взетото решение. Ние виждаме това и се стараем да сме винаги полезни!

За сигурна и спокойна практика събрахме за Вас Пакет "Бюджет" - 2 издания от сферата на бюджетното счетоводство, подготвени от доц. д-р Диана Ималова.
В Пакет "Бюджет" ще намерите:


Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения - печатна книга

Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г. - специализираното електронно издание в PDF формат

Можете да се сдобиете с тези уникални практически помощници само за 35,97 лв. с ДДС + напълно безплатна доставка!


Ето какво по-конкретно се съдържа във всяко едно от изданията:

Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения
❍ Същност и класификация на разчетите
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици от страна и чужбина
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, плащанията по които се отчитат на касова основа в намаление на приходен §§ 24-04 от ЕБК
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които не са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, в т.ч. и общините
❍ Счетоводно отчитане предоставянето на материални запаси на персонала или на суми към възнагражденията им Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите
❍ Счетоводно отчитане на персонифицирано вземане от персонала от установени липси
❍ Отчитане на провизии за бъдещи плащания към персонала
❍ Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици
❍ Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица
❍ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
❍ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания
❍ Счетоводно отчитане на вземанията от активирани гаранции
❍ Счетоводно отчитане на вземанията от концесии
❍ Счетоводно отчитане на вземанията от участия
❍ Счетоводно отчитане на вземанията от приватизация
❍ Счетоводно отчитане на вземанията/задълженията за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви

......и още полезни анализи - в "Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения".

 

Във видеото може да видите повече за изданието, както и примерна тема от съдържанието:


Пакет "Бюджет" се допълва от pdf изданието "Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г.". В специализираното издание са разгледани темите:

❍ Годишно счетоводно приключване за 2019 г.
❍ І етап. Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости
- Годишна инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея
- Отчитане на просрочените вземания и задължения
- Преглед на начислените провизии за вземания и задължения и отписване на вземания и задължения
- Формиране, доначисляване и сторниране на провизии за трудно събираеми и несъбираеми вземания

- Формиране, доначисляване и сторниране на провизии за задължения
- Начисляване на разходи за провизии за персонал
- Отписване от баланса на вземания
- Отписване от баланса на задължения
- Оценката на ДМА, които към края на годината са в процес на придобиване
- Отразяване промените в дела на инвестициите на бюджетните организации в търговски дружества и държавни предприятия-свързани лица
- Осчетоводяване на всички разходи и приходи, отнасящи се за текущата година
- Признаване на приходи от помощи и дарения
- Отчитане на последващата оценка на дълготрайните активи и материалните запаси
- Преоценката на парични средства, вземания и задължения в чуждестранна валута
- Финализиране на отчетния процес по прилагането на схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци в системата на първостепенния разпоредител
- Приключване на сметки от подгрупа 450
- Преглед относно правилността на отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и определяне на дължимия данък върху приходите от тази дейност
- Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчетІІ етап. Изготвяне на оборотни ведомости за Министерство на финансите и Сметната палата и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
❍ ІІ етап. Изготвяне на оборотни ведомости за Министерство на финансите и Сметната палата и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
❍ III етап. Годишно приключване на счетоводните сметки
❍ ІV етап. Изготвяне на втора оборотна ведомост след приключвателните операции
❍ Изготвяне на годишен финансов отчет на бюджетните организации
❍ Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността
❍ Публикуване на ГФО

Изданието ще получите на посочен от Вас имейл адрес под формата на pdf документ!


С какво още можем да сме Ви полезни:
 

Преобразуване и ликвидация на търговски дружества


ТРЗ в сферата на образованието - практическо ръководство

Защита на личните данни:
наръчник за счетоводители и ТРЗ служители


  Доставката е БЕЗПЛАТНА* без значение крайната сума на заявката Ви!
 


* А искате ли да получавате книгите ни с безплатна доставка до 2022 г.?

Само за цената на още една книга може да станете член на Клуб РС Издателство и да се възползвате от тази привилегия!
 Заявете програма Минимум от формата за поръчки


Ако желаете фактура за фирма, въведете данните си на стъпка 2!

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 
Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона

Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ